Xem tất cả »
sét 9x,găng tinh luyện 8,quần+giày+...
Cấp độ: 110
Sever: Sv4
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,500,000đ
tộc trưởng gia tộc c20 có ntgt4, cò...
Cấp độ: 90
Sever: Sv5
Class: Kunai
TTGT: Không
1,125,000đ
mắt 3,vk+găng tl9,ngọc+yoyo tl8,quầ...
Cấp độ: 130
Sever: Sv4
Class: Kiếm
TTGT: Không
4,400,000đ
mắt 4 vk+găng+bùa+giày+ngọc+nhẫn ti...
Cấp độ: 68
Sever: Sv7
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,850,000đ
3 món 16, cả vk , 7 món 14, quạt 77
Cấp độ: 130
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
5,600,000đ
găng+giày+bùa+nhẫn tl6,vk +quần tl5...
Cấp độ: 130
Sever: Sv6
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
vk +găng+giày+bùa tl6,quần+ngọc+nhẫ...
Cấp độ: 130
Sever: Sv6
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
7 món 9x,vk mcs,vk+găng+quần+giày+b...
Cấp độ: 130
Sever: Sv6
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,350,000đ
mắt 3, vk +găng tay+giày+bùa +nhẫn...
Cấp độ: 127
Sever: Sv6
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
vk+yoyo tl7, găng tay +giày+bùa tl6...
Cấp độ: 130
Sever: Sv6
Class: Kunai
TTGT: Không
1,200,000đ
mắt 4, vk mcs,+găng+giày+bùa 4tbs t...
Cấp độ: 90
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
15,500,000đ
Cấp độ: 69
Sever: Sv4
Class: Cung
TTGT: Không
1,050,000đ
vk tl5 , găng+bùa tl4 có skill 10x...
Cấp độ: 130
Sever: Sv5
Class: Đao
TTGT: Không
1,850,000đ
mắt 3,vk tl9,găng+quần+giày+bùa+ngọ...
Cấp độ: 60
Sever: Sv1
Class: Cung
TTGT: Không
1,150,000đ
ngọc 2v5,9v4 và 1 số ngọc khác, mắt...
Cấp độ: 130
Sever: Sv4
Class: Cung
TTGT: Không
9,400,000đ
mắt 3, ngọc 2 viên 4,27 viên 1,vk+g...
Cấp độ: 110
Sever: Sv1
Class: Quạt
TTGT: Không
2,150,000đ
vk mcs,vk+găng tay+bùa tl6,vk14,ful...
Cấp độ: 130
Sever: Sv6
Class: Quạt
TTGT: Không
1,600,000đ
vk mcs,yoyo tl9,găng tl7,giày+bùa t...
Cấp độ: 130
Sever: Sv6
Class: Cung
TTGT: Không
1,100,000đ
vk mcs,vk+giày+bùa tl9,găng tay tl7...
Cấp độ: 49
Sever: Sv2+3
Class: Đao
TTGT: Không
1,600,000đ
vk tl6,găng tl2,bùa tl1,4 món 14 cả...
Cấp độ: 130
Sever: Sv6
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như mua bán xu tự động ninja school, bán nick game teamobi,úp level, treo thuê, hút yên - úp yên, làm nhiệm vụ chính tuyến tại mục https://nick.vn/dich-vu/ninja-school (click)

 

Mình có tạo group về game Ninja School Online hơn 40.000 thành viên anh em tham gia giao lưu

Group : Ninja School Online

Link: https://www.facebook.com/groups/Ninjaschoolonline.vn/

Nhân vật bán xu trong game ( nhận thẻ điện thoại)

Hướng Dẫn Mua Xu Tự Động 

Danh sách nhân vật bán xu tự động